top of page
Start

verander verantwoord
met de inhuur van onze expertise

Diensten

Aspros levert expertise in bedrijfsvoering en IT aan publieke en private organisaties om verantwoord te veranderen. Hieronder treft u een overzicht van de rollen die Aspros levert.

Architect

De architect maakt veranderingen binnen uw organisatie mogelijk en inzichtelijk voor verschillende belanghebbenden, waarmee een gemeenschappelijk beeld ontstaat. Op basis van de visie en strategie van uw organisatie creëert de architect een globaal overzicht van de toekomstige situatie en het effect daarvan op de huidige situatie. Deze architectuur kan voor de gehele organisatie worden opgesteld of voor een bepaald domein daarbinnen.  De architectuur kan tijdens de uitvoer van de strategie voor sturing, coördinatie en communicatie zorgen, wat borgt dat de strategie wordt gerealiseerd zoals voorgenomen. Bovendien leidt de architectuur tot meer inzicht in de eigen organisatie, waardoor de organisatie zich eenvoudiger verder kan ontwikkelen. Daarnaast kan de architect ook specifiek voor een project een architectuur opstellen die de richting van de oplossing voor het project aangeeft en/of waarin een oplossing in detail is uitgewerkt. Evt. bovenliggende architecturen geven daarbij de kaders aan.

Businessanalist

De businessanalist analyseert uw organisatie en maakt veranderingen binnen uw organisatie mogelijk. Op basis van de behoeftes van de organisatie en met de input van inzichten en verwachtingen van belanghebbenden stelt de businessanalist de benodigde veranderingen vast om in de behoeftes te voorzien. Afhankelijk van het vraagstuk betreft dit zoal veranderingen op het gebied van organisatie, diensten, producten, processen en IT. De businessanalist kan inzicht geven in de huidige situatie, de toekomstige situatie ontwerpen en aangeven op welke wijze kan worden bewogen van de huidige naar de toekomstige situatie. Zodoende kan de organisatie gecontroleerd de juiste veranderingen doorvoeren die de organisatie in de gewenste situatie brengt.

 

Projectmanager

De projectmanager zorgt dat uw project de gestelde producten oplevert, binnen de afgesproken tijd en budget en volgens vooraf gedefinieerde kwaliteitseisen. Hij zorgt voor de dagelijkse leiding van het project en neemt de beslissingen binnen de gestelde toleranties. De projectmanager is communicatief vaardig, stemt af met de diverse belanghebbenden gedurende het project, houdt het overzicht over alles wat er speelt en rapporteert periodiek over de voortgang.

Diensten

Referenties

Hieronder treft u een overzicht van enkele organisaties waarvoor wij werkzaamheden hebben verricht.

Referenties
Contact

Contact

Heeft u nog vragen of interesse in onze diensten? Neem dan contact met ons op via onderstaande.

 

Bedankt voor uw bericht

Telefoon   0318 891 585

Email        info@aspros.nl

bottom of page